Regulamin: 1. Regulamin określa warunki korzystania z usług strony Angels Fruit Bouquets 2. Stroną internetową www.angelsfruitbouquets.pl zarządza Brint Studio z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 74/75, 02-359 Warszawa, NIP: 7010170262 (dalej:„Zarządzający”). 3. Firma Britn Studio zajmuje się pośrednictwem w dostawie na zamówienie owocowych bukietów, owoców w czekoladzie oraz koszy upominkowych z owocami i dodatkami spożywczymi. 4. Każdy składający zamówienie za pośrednictwem strony internetowej zobowiązany jest do zapoznania się z poniższym Regulaminem (dalej: „Regulamin”) oraz z obowiązującym Cennikiem     przed złożeniem zamówienia. 5. Firma świadczy bieżącą pomoc podczas zamawiania produktu pod numer telefonu + 48 572 921 788     lub za pośrednictwem adresu e-mail zamowienia@bukietyowocowe.pl 6. Produkty przeznaczone są do spożycia. Mogą zawierać śladowe ilości orzechów, mleka i glutenu. Prosimy o szczególną ostrożność i podjęcie niezbędnych środków ostrożności w oparciu o jakiekolwiek alergie pokarmowe. 7. Produkty prosimy przechowywać z dala od dzieci. 8. W produktach wykorzystywane są drewniane patyczki do szaszłyków, prosimy zachować szczególną ostrożność podczas ich transportu. Zalecamy przewozić produkty w bagażniku samochodu, a przechowywać w lodówce. Zakupy 1. Zasady płatności za złożone zamówienia opisane są na stronie Angels Fruit Bouquets. 2. Właściciel Sklepu przyjmuje zamówienia przez siedem dni w tygodniu od 9:00 do 18:00, realizacja zamówień odbywa się w kolejności wpłynięcia zamówienia przez 7 dni w tygodniu od 9:00 do 18:00. 3. Ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto. 4. Dostarczenie produktów odbywają się tylko i wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym lub meilowym uzgodnieniu terminu i godziny dostawy, oraz podaniu osób upoważnionych do odebrania przesyłki wraz z adresem dostawy oraz numerem telefonu. Dostawy odbywają się siedem dni w tygodniu od 10:00 do 20:00, istnieje możliwość indywidualnego ustalenia godziny dostawy po wcześniejszym kontakcie i ustaleniu terminu i godziny dostawy z pracownikiem sklepu. 5. Reklamacje mogą być zgłaszane w formie meilowej na adres: biuro@bukietyowocowe.pl, w którym prosimy o szczegółowy opis niezgodności usługi lub towaru. Odpowiedź będzie udzielona w ciągu 10 dni od otrzymania reklamacji na wskazany adres. Reklamacja może być złożona tylko i wyłącznie w dniu otrzymania produktu. Reklamacje składane w późniejszym terminie nie zostaną uwzględnione. Podstawą zgłoszenia reklamacji jest dowód wniesienia opłaty za usługę. Polityka prywatności: Przywiązujemy ogromną wagę do ochrony prywatności użytkowników serwisu Angels Fruit Bouquets w domenie angelsfruitbouquets.pl. Poniższy dokument wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach. Definicje: Administrator danych osobowych (dalej: Administrator) – administratorem danych osobowych jest firma Brint Studio z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 74/75, 02-359 Warszawa, NIP: 7010170262 Serwis – strona internetowa znajdująca się w domenie angelsfruitbouquets.pl, obejmująca stronę główną i wszystkie jej podstrony; Użytkownik – każda osoba odwiedzająca serwis; Formularz kontaktowy (dalej: Formularz); Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jakie rodzaje informacji zbieramy? 1. Wybrane podstrony serwisu internetowego zawierają formularz (zwany dalej Formularzem) umożliwiający przesyłanie zapytań dotyczących świadczonych usług przez Angels Fruit Boquets. Za pomocą Formularza użytkownik może przesłać do Angels Fruit Boquets m.in. następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, nazwę firmy, numer telefonu kontaktowego, adres strony, której dotyczy zapytanie. Podanie imienia i nazwiska jest dobrowolne, natomiast podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest niezbędne do obsługi zapytania. Państwa dane będą przetwarzane w celu obsługi wysłanego zapytania i tak długo, jak to konieczne do obsługi tego zapytania. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. Wysłane zapytanie obsługiwane jest przez Angels Fruit Bouquets. 2. Dane osobowe ujawniane w Formularzu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) po wyrażeniu przez użytkownika zgody na ich wykorzystanie i przetwarzanie za pomocą przycisku „wyślij”, będącego elementem Formularza. Wyrażona w ten sposób zgoda udzielana wyłącznie na rzecz Angels Fruit Bouquets, dla celów handlowych, statystycznych oraz marketingowych. Administratorem danych osobowych jest firma Brint Studio. Ochrona danych osobowych Zabezpieczenie danych osobowych ma dla nas wysoki priorytet. Dbamy o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe, znajdujące się w naszym posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem. Angażujemy się, aby stworzyć odpowiednie procedury kontroli zabezpieczeń, dla ochrony posiadanych przez nas danych osobowych przed wszelkim możliwym do przewidzenia ryzykiem. Przechowywanie danych Dane osobowe zawarte w formularzach są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, która przechowywana jest na serwerze tego serwisu w specjalnie wydzielonej strefie bezpieczeństwa. Administratorem danych gromadzonych przez ten portal jest Firm Brint Studio z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 74/75, 02-359 Warszawa, NIP: 7010170262. Prawa Użytkownika: prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora. Zakres udostępniania danych Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy gromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu. Polityka cookies: 1.Strona angelsfruitbouquets.pl używa plików cookies oraz innych podobnych technologii do celów statystycznych, a także aby sprostać i dostosować usługi do potrzeb naszych klientów. 2.Pliki cookies nie są szkodliwe dla komputera. Warunkiem działania cookies jest zgoda Klienta na ich przechowywanie przez przeglądarkę. Przeglądarka internetowa domyślnie zezwala na przechowywanie ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w ustawieniach przeglądarki internetowej.Zmiana może dotyczyć: automatycznej blokady obsługi ciasteczek lub wymuszenia każdorazowo zgody na przechowanie informacji. 3.Świadczenia przez Administratora Usług na rzecz Użytkownika, w szczególności poprzez umożliwienie logowania do Aplikacji i przechowywania ustawień Użytkownika, na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 4.Statystycznych i technicznych, na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 5.Marketingu bezpośredniego, w szczególności w emitowaniu reklam w serwisach Podmiotów Trzecich, na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 6.Profilowania, w szczególności do automatyzacji procesów sprzedaży i obsługi klienta, na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 7.Serwisy obce, multimedialne, z których korzystamy mogą również wykorzystywać pliki cookies. 8.Stronami trzecimi, które dodatkowo mogą zamieszczać na Urządzeniu Użytkownika Cookies są: Google; polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy Facebook; polityka prywatności: https://www.facebook.com/privacy/explanation Yandex; polityka prywatności;https://yandex.com/legal/privacy/ Microsoft; polityka prywatności: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement 9.Użytkownik ma prawo wyłączyć na swoim komputerze, tablecie, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu przy pomocy którego Użytkownik łączy się z internetem (dalej: „Urządzenie”) funkcje przyjmowania Cookies. Sposoby na wyłączenie Cookies: Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history Opera: https://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html 10.W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się na wyłącznie Cookies utraci możliwość korzystania z niektórych funkcji dostępnych w Aplikacji, m.in. logowania do swojego konta w Aplikacji i zapisywania ustawień dot. profilowania czy zbierania danych. 11.Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, marketingowych (remarketing, odzyskiwanie porzuconych koszyków) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. Inne technologie Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony: 1.Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych, 2.Kod śledzenia Google Analitycs, Google Tag Manager, Google Adwords, – w celu analizy statystyk Strony oraz prowadzenia działań remarketingowych oraz zarządzania reklamami. Logi serwera 1.Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera gdzie przechowywana jest strona. 2.Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. 3.Każde zapytanie przesyłane na serwer zapisuje się w logach. Logi obejmują m.in.: datę, czas, adres IP, informacje o przeglądarce i systemie operacyjny z jakiego korzysta w danym czasie użytkownik. 4.Dane zapisane w logach nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji użytkownika. Kontakt 1. Właściciel strony www dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw. 2. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony, użytkownik może zgłaszać je właścicielowi poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@bukietyowocowe.pl 3. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy z Odbiorcą, jeżeli nie będzie posiadał niezbędnych produktów do wykonania i dostarczenia produktu. 4. Oferowane produkty na stronie www mogą nieznacznie różnić się od dostarczonych produktów do Odbiorcy z faktu sezonowości owoców oraz ich niesymetryczności 5. Właściciel strony zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiana zostanie opublikowana na stronie i wchodzi w ciągu 14 dni od jej publikacji, a Odbiorca, który nie zgadza się na zmianę postanowień Regulaminu powinien wycofać się z korzystania oferty Sklepu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z ochroną prywatności prosimy o przesyłanie swoich pytań, uwag i sugestii. Skontaktuj się z nami: biuro@bukietyowocowe.pl
| © 2014-2018 Angels Fruit Bouquets - all rights reserved |
KONTAKT biuro@bukietyowocowe.pl zamowienia@bukietyowocowe.pl mobile: 572 921 788
SOCIAL
NA SKRÓTY